Πτυχίο σε 10 μέρες για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Ταχύρυθμα μαθήματα για την απόκτηση της πιστοποίησης πληροφορικής για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ των Εφοριακών. Ταχύρυθμα μαθήματα για την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-05-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση…