Σπούδασε με το Excel

Πρωτοποριακό πρόγραμμα Excel

Με πιστοποιήσεις από την KeyCERT και το Πανεπιστήμιο της Pennsylvania

Microsoft-Excel

1. Τμήμα Core

Διδάσκεται η παρακάτω ύλη που αντιστοιχεί στο επίπεδο της πιστοποίησης Office Core που είναι το απαραίτητο πτυχίο για τον ΑΣΕΠ.

 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών
 2. Επεξεργασία δεδοµένων
 3. Μορφοποίηση δεδοµένων
 4. Τύποι και συναρτήσεις
 5. Γραφήµατα
 6. Εκτυπώσεις

2. Τμήμα Banking & Finance

Διδάσκεται η παρακάτω ύλη που αντιστοιχεί στο επίπεδο της πιστοποίησης Office Advanced.

 1. Βασικές Λειτουργίες
 2. Φύλλα Εργασίας
 3. Συναρτήσεις και τύποι
  1. Εφαρµογή συναρτήσεων
   • Μαθηµατικές συναρτήσεις
   • Στατιστικές συναρτήσεις
   • Συναρτήσεις κειµένου
   • Λογικές συναρτήσεις
   • Συναρτήσεις χρόνου
   • Συναρτήσεις Βάσης δεδοµένων
  2. Μερικά αθροίσματα
 4. Γραφήματα
  • Επεξεργασία γραφηµάτων
  • Περιστροφή γραφήµατος πίτας
  • ∆ιεύρυνση της απόστασης µεταξύ στηλών και ράβδων
  • Μορφοποίηση αξόνων, τίτλου και υποµνήµατος ενός γραφήµατος
  • Προσθήκη/ διαγραφή σειράς δεδοµένων σε γράφηµα
  • Χρήση εικόνας σε γράφηµα
  • Ρυθµίσεις τρισδιάστατου γραφήµατος
 5. Ανάλυση δεδοµένων
  • Συγκεντρωτικοί πίνακες
  • Σενάρια
 6. Μακροεντολές
 7. Εκτυπώσεις

3. Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει μια εισαγωγή στα βασικά εργαλεία και τύπους υπολογιστικών φύλλων ώστε να μπορείτε να αρχίσετε να χαρτογραφήσετε τα δεδομένα που έχετε και να προβλέψετε τα δεδομένα που ενδεχομένως θα έχετε στο μέλλον.

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Excel ώστε να μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε μοντέλα και δέντρα αποφάσεων. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος μπορείτε να δώσετε εξετάσεις ώστε να αποκτήσετε το Certificate από το University of Pennsylvania.

Για το συγκεκριμένο μάθημα είναι απαραίτητη η βασική εξοικείωση με το Excel.

Φύλλα: Σκέψη με αριθμούς

 1. Στόχοι και μια μικρή ιστορία υπολογιστικών φύλλων
 2. Δημιουργία φορμών
 3. Χρήση λειτουργιών
 4. Χρησιμοποιώντας όρους υπό όρους σε τύπους
 5. Συνηθισμένα λάθη σε υπολογιστικά φύλλα
 6. Διαφορές μεταξύ φύλλων και Excel

Από το υπολογιστικό φύλλο στο μοντέλο

 1. Υποθέσεις και μεταβλητές απόφασης
 2. Μοντελοποιήσεις μεταβλητών στόχων και αντικειμενικές λειτουργίες
 3. Κατασκευή απλού μοντέλου ροής μετρητών
 4. Ανάλυση και ευαισθησίας
 5. Ντετερμινιστικά μοντέλα

Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και της πιθανότητας στα μοντέλα

 1. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων
 2. Αλλαγές στον διακριτό και συνεχή χρόνο
 3. Λειτουργίες ενέργειας, εκθετικής και καταγραφής
 4. Πιθανότητες και δέντρα αποφάσεων
 5. Συσχέτιση και παλινδρόμηση

Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση

 1. Προσομοιώσεις Monte Carlo
 2. Γραμμικός προγραμματισμός