Β’ Λυκείου

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Απευθύνετε σε μαθητές της Β΄λυκείου όλων των κατευθύνσεων.

  • Έννοια αλγορίθμου
  • Αναγκαιότητα της αλγοριθμικής προσέγγισης κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων
  • Σχεδιασμός αλγόριθμων με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών
  • Ενότητα αλγόριθμων και δομών δεδομένων
  • Γενικές ασκήσεις και ασκήσεις αναζήτησης και ταξινόμησης με χρήση της δομής του πίνακα
  • Δομές της στοίβας και της ουράς με τις αντίστοιχες λειτουργίες
  • Έννοια της αναδρομής
  • Δομές της λίστας και του δένδρου