Τι γλώσσα προγραμματισμού μου ταιριάζει; (vol. 1)

Η ομάδα Gregoul Team στην αναζήτηση της, για εκμάθηση μιας νέας γλώσσας προγραμματισμού, έκανε την παρακάτω έρευνα. Αναλύοντας τις "διάσημες γλώσσες" προγραμματισμού εντοπίζουμε ότι αρκετές γλώσσες, μπορεί να είναι δημοφιλής,…