Πολυεργαλείο η Python

Η Python είναι μια πολύ όμορφη, ιδιαίτερα εκφραστική, αντικειμενοστραφής, υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού. Το σύστημα τύπων της είναι πλήρως δυναμικό και η διαχείριση μνήμης αυτόματη.
Βασική αρχή της Python είναι ότι ο χρόνος του προγραμματιστή είναι πολύ σημαντικότερος από τους κύκλους μηχανής και τον απαλλάσσει από τις χαμηλού επιπέδου λεπτομέρειες που πρέπει να φροντίσει στη C/C++ ή, ως ένα βαθμό, στη Java.
Στην Python δεν δηλώνουμε πουθενά μεταβλητές και τύπους αυτών, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσουμε μια τιμή σε ένα όνομα.

Δεν θα σας πούμε άλλα, δοκιμάστε την…

image

Advertisement